Συστήματα Ασφαλείας

Για την ασφάλεια και την προστασία σας, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων και επώνυμων συστημάτων ασφαλείας.

Για την ασφάλεια και την προστασία σας, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων και επώνυμων συστημάτων ασφαλείας.

Σύστημα Συναγερμού

Μελέτη-εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος συναγερμού που θα βασίζεται στις ανάγκες του χώρου σας (επαγγελματικός ή οικία)

Σύστημα Παρακολούθησης

Μελέτη-εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος παρακολούθησης με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) ή  σύστημα παρακολούθησης σε IP δίκτυο, όπου θα λειτουργεί σε συνεργασία με τον συναγερμό σας ή ως αυτόνομο σύστημα επίβλεψης

Κέντρο Λήψεων Σημάτων (Κ.Λ.Σ.)

Διασύνδεση του εγκατεστημένου συστήματος ασφαλείας με την εταιρία Personal Security (Κ.Λ.Σ.) που είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 

Απομακρυσμένη Διαχείριση Εξοπλισμού

Η εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας μπορεί να γίνεται με σύγχρονους τρόπους επίβλεψης μέσω smartphone, tablet ή Η/Υ και να συνδυαστεί με τον έλεγχο αυτοματισμών του χώρου σας