Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Παροχές

  • Συναρμολόγηση (BTO-Built To Order) και πωλήσεις H/Y
  • Επισκευή και συντήρηση παλιού ή χαλασμένου H/Y
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματός και προγραμμάτων
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση περιφερειακών συσκευών
  • Απομάκρυνση κακόβουλου λογισμικού και εγκατάσταση Antivirus
  • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (data backup) και επαναφορά συστήματος (data restore)
  • Ανάκτηση δεδομένων (data recovery)
  • Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές Inkjet/Laser
  • Απομακρυσμένη υποστήριξη μέσω Internet 
  • Συμβόλαια υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες σας

Ιδιώτες

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα του εξοπλισμού σας με τεχνική υποστήριξη στον χώρο σας ή ακόμα και μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης στον υπολογιστή σας

Εταιρείες

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες σας. Μπορούμε να σας παρέχουμε τεχνική υποστήριξη ακόμα και με μηνιαία ή ετήσια συμβόλαια