Δίκτυα

Στην εταιρεία μας υπάρχει η κατάλληλη λύση για τις δικτυακές σας ανάγκες 

Στην εταιρεία μας υπάρχει η κατάλληλη λύση για τις δικτυακές σας ανάγκες 

Μελέτη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη εξοπλισμού

Για την σωστή λειτουργία των δικτύων απαιτείται αρχικά η μελέτη των αναγκών του πελάτη, ακολουθεί η εγκατάσταση και τέλος η παραμετροποίηση του εξοπλισμού. Η ολοκληρωμένη υλοποίηση της εγκατάστασης περιλαμβάνει την δομημένη καλωδίωση, την εφεδρεία του δικτυακού εξοπλισμού και την εφεδρεία παροχής τροφοδοσίας με UPS (data room, datacenter). Επίσης, παρέχεται και η δυνατότητα συμβολαίου ολοκληρωμένης υποστήριξης συστημάτων δικτύου

WiFi (Wireless Fidelity)

Σε μια εγκατάσταση ασύρματου δικτύου οι ανάγκες μπορεί να είναι απλές, όπως ένα οικιακό δίκτυο ή πιο σύνθετες και απαιτητικές όπως καταστήματα, γραφεία, εταιρείες. Η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση και η ταυτόχρονη χρήση των ασυρμάτων δικτύων από συσκευές (κινητά, tablets, φορητούς Η/Υ) κάνει απαραίτητη την χρήση ειδικευμένου και επαγγελματικού εξοπλισμού (access points, wireless repeaters, wireless routers)

LAN (Local Area Network)

Οι απαιτήσεις των ενσύρματων δικτύων LAN αυξάνουν όσο πληθαίνουν οι διασυνδεόμενες συσκευές και οι ανάγκες του πελάτη. Για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες θα πρέπει πρώτα να σχεδιαστεί η δομή του δικτύου και στην συνέχειανα υλοποιηθεί από τον κατάλληλο εξοπλισμό (switches, routers)

WAN (Wide Area Network)

Τα δίκτυα WAN είναι τα κομβικά σημεία διασύνδεσης των δικτύων LAN με τα υπόλοιπα δίκτυα μιας εταιρείας ή με τον υπόλοιπο κόσμο. Για αυτό τον λόγο σε μια τέτοια υλοποίηση απαιτείται ασφάλεια, αξιοπιστία και προσβασιμότητα. Ο συνήθης εξοπλισμός για την υλοποίησή των δικτύων WAN αποτελείται από routers, firewalls, VPN gateways, xDSL modems